ИЗБОР НА НАЈДОБРИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА Е-ТРГОВИЈА!

ПРОГЛАСЕНИ НАЈДОБРИТЕ
ВО МАКЕДОНСКАТА Е-ТРГОВИЈА
ЗА 2022 година

Победници
Апликации до 13.01
ОБЈАВУВАЊЕ НА НОМИНИРАНИ 25.01
Гласање од публика од 25.01 до 15.02
ПРОГЛАСУВAЊЕ март 2023