Изборот е направен од над 6500 гласачи и 13 членови на стручно жири